Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Category Level ağaç yapısı ile cascading custumField oluşturulmasını ve içerdiği verilerin düzenlenebilmesini sağlamaktadır. Bu yapı dahilinde her ağacın bir root'u bulunmaktadır. Yaratılan yeni root altında sınırsız derinlikte dallanmalara izin vermektedir. Açılan her kategori içinde görünmesi istenilen veriler ilgili ekranlar takip edilerek oluşturulmaktadır. Oluşturulan her dal bir üstündeki seçeneğin çocuğu olacaktır. Ayrıca birden fazla root olabilecektir. Oluşturulan her root kendi içerisinde bir ağaç yapısını temsil etmektedir.

Category Root

...

A The category root level category is the topmost item in the category level tree. There can be more than one root categories roots but the sub-categories will be all bound to only one root via relation. The example below shows the addition of a category root level category. Children categories can be managed by clicking on the root category level name.


Managing Sub-Categories

...

To map a Category Level to the newly created custom field you need to click on "Level Mapping" on the custom field configuration screen. In the example below the custom field has been mapped to Category Level 1 in the IT (Information Technologies) Root.

Kategorilerin Custom Field İle Eşleştirilmesi: Custom field oluşturulduktan sonra configuration ekranıda "Level Mapping" ilgili custom field herhangi bir level ile eşlenmelidir. Aşağıdaki örnekte açılan custom field 1. level ile eşleştirilmiştir. Bu birinci level olduğu için parent kategorisi olmayacaktır.

Image Removed

Bir başka açılan custom field ise 2. level olarak seçilmiş ve "List Custom Field" seçeneği seçilince bağlayabileceği parent kategorilerin seçileceği bir selectList açılmıştır. Support Category bu customField'ın parent'ı olarak seçilmiştir.

Image Removed

Bu işlemlerden sonra artık ilgili custom Field'lar ekranlara eklenerek kullanılabilir.

Oluşturulan CustomField'ların ekrana eklenmesi: Admin ekranlarında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra oluşan customField'lar ekranlara ekleyip kullanılabilir. Örneğin açılan 3 level cascade ağaç yapısı dahilinde iligli CustomField'lar ekrana eklenmiştir

Image Added

Connecting Category Level Customfields to One Another

A second custom field may be connected to the Level 1 custom field by selecting Level 2 as its level and then specifying "Support Category" custom field as its parent. This is essentially how the dependent behavior of Category Level fields is defined. The defined custom fields can now be added to issue create/edit screens for use.

Image Added


Adding Custom Fields to Screens

After the custom field configuration is complete, the fields can be added to screens. As there is a separate custom field for each category level, it is important to place them on the screens in order to achieve correct cascading behavior.