Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Category Level ağaç yapısı ile cascading custumField oluşturulmasını ve içerdiği verilerin düzenlenebilmesini sağlamaktadır. Bu yapı dahilinde her ağacın bir root'u bulunmaktadır. Yaratılan yeni root altında sınırsız derinlikte dallanmalara izin vermektedir. Açılan her kategori içinde görünmesi istenilen veriler ilgili ekranlar takip edilerek oluşturulmaktadır. Oluşturulan her dal bir üstündeki seçeneğin çocuğu olacaktır. Ayrıca birden fazla root olabilecektir. Oluşturulan her root kendi içerisinde bir ağaç yapısını temsil etmektedir.


Root Level: Ağaç yapısının en üstünü temsil eder. Birden fazla root olabilir ancak altındaki çocuklar sadece bu root'a bağlı olacaktır. "Add Root" seçeneği ile istenilen sayıda root oluşturulabilir. Aşağıdaki örnekte "IT (Information Technologies)" isimli bir root oluşturulmuştur. Oluşan root'un üzerinde tıklanarak bir alt kategorileri seçilebilir. 


Level 1 (IT (Information Technologies)/ ): IT (Information Technologies) altında açılacak seviye 1 seçenekleridir. Bu adımdan sonra her seçenek belirli bir Issue Type'a göre sınırlandırılabilir. Örneğin aşağıdaki konfigürasyonlarda her iki seçenekte sadece "IT Help" issue tipinde görünür olacaktır. Farklı level seçenekleri farklı issue tipleri ile eşletirilebilir.

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed


Image RemovedLevel 2 (IT (Information Technologies) / Hardware Support): Level 1 içinde açılan Hardware Support isimli Level 1 seçeneği üzerine tıklandığı zaman, Hardware Support altında görünecek Level 2 seçenekleri seçilecektir.

Image Added


Level 3 (IT (Information Technologies) / Hardware Support / Hardware Issues): Level 2 içinde açılan Hardware Issues isimli Level 2 seçeneği üzerine tıklandığı zaman, Hardware Issues altında görünecek Level 3 seçenekleri seçilecektir.

Image Added


Level 4 (IT (Information Technologies) / Hardware Support / Hardware Issues / PC Issues): Level 3 içinde açılan PC Issues isimli Level 3 seçeneği üzerine tıklandığı zaman, Hardware Issues altında görünecek Level 4 seçenekleri seçilecektir. Bu işlem ihtiyaç dahilinde istenildiği kadar derinliğe inebilmektedir.

Image Added

Image Added


Auto Assign Özelliği: Level seçenekleri belirlemenin dışında Issue üzerinden bellirli seçenekler seçildiği zaman tetiklenecek otomatik assgin özelliği de bulunmaktadır. Burada Level ekranında eklenen seçenekler karşımıza çıkmaktadır. Kulllanıcı level ekranında ekleme yapar gibi leveller arasında gezinebilmektedir. Her level seçeneğinin yanında "Add Auto Assignee" seçeneği vardır. Issue üzerinde eğer ilgili level seçildi ise ve auto assigne konfigürasyonu var ise seçilen kullanıcıya otomatik atama yapılacaktır. Atama işlemi en son seçenekten yukaruya doğru kontrol edilmektedir. Eğer en alt dalda bir auto assigne var ise üsttekiler işlenmeyecektir.

Image Added


Auto Assign Ekleme Ekranı: 

Image AddedImage Added


Custom Field Eklenmesi: Category Level plugin ile gelen ve "Category Level" tipindeki Custom field eklenen seçeneklerin gösteriminde kullanılacaktır. İlgili seçeneklere uygun isimler tanımlanarak Custom Field'lar oluşturulmalıdır.

Image Added


Kategorilerin Custom Field İle Eşleştirilmesi: Custom field oluşturulduktan sonra configuration ekranıda "Level Mapping" ilgili custom field herhangi bir level ile eşlenmelidir. Aşağıdaki örnekte açılan custom field 1. level ile eşleştirilmiştir. Bu birinci level olduğu için parent kategorisi olmayacaktır.

Image Added


Bir başka açılan custom field ise 2. level olarak seçilmiş ve "List Custom Field" seçeneği seçilince bağlayabileceği parent kategorilerin seçileceği bir selectList açılmıştır. Support Category bu customField'ın parent'ı olarak seçilmiştir.

Image Added


Bu işlemlerden sonra artık ilgili custom Field'lar ekranlara eklenerek kullanılabilir.